Obec Častrov - oficiální web obce

Menu
úvodní strana

Obec Častrov
oficiální web obce


 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font


Listopad 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


farnost

Střídání ve farnosti
03.09.2017
obrázek k článku: Střídání ve farnosti

Po dvouletém působení v čele naší častrovské farnosti skončil dosavadní její správce P. Mgr. Ján Augustin GRAMBAL, OPraem. Byl přeložen do Černovic. Na jeho místo byl od 1. 9. 2017 dosazen P. Mgr. Václav ŠIKA, který je farářem v Kamenici nad Lipou.

Nedělní mše svaté se konají od 11.00 hodin v kostele sv. Mikuláše v Častrově

Více informací:

http://farnostkamenice.cz/bohosluzby.html

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI jsou na kamenickém webu zde
01.09.2017
Půlnoční mše v Častrově
24.12.2016
obrázek k článku: Půlnoční mše v Častrově

Na Štědrý den jsme se tradičně v 16 hodin sešli v kostele sv. Mikuláše na půlnoční mši svaté. Slovem i zpěvem bylo připomenuto narození Ježíše Krista. Odnést jsme si mohli Betlémské světlo, které k nám do kostela přinesl Vítek Šimeček.

Návštěva otce biskupa v naší farnosti
06.11.2016
obrázek k článku: Návštěva otce biskupa v naší farnosti

O nedělní bohoslužbě dne 6. 11. 2016 poctil naší častrovskou farnost svou návštěvou biskup českobudějovické diecéze Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, PhD. Při slavnostní mši požehnal nově restaurovaný hlavní oltář s obrazem sv. Mikuláše, patrona našeho kostela. Otec biskup poděkoval všem zúčastněným i těm, kdo mají zodpovědnost za správu a údržbu sakrálních památek. Připomněl, že všechny chrámy nevznikly z nařízení církevních hodnostářů, starostů či jiných správců majetků, ale vyrůstaly z víry a potřeby setkávat se s Bohem. „Proto pamatujme na naše předchůdce, kteří nám zanechali podobná díla. Přeji Vám, aby duch Boží tady s vámi stále byl a mohli jste tak na cestě víry dále kráčet,“ popřál na závěr otec biskup.        

Po ukončení bohoslužeb promluvil o postupu při opravě oltáře hlavní restaurátor Jaroslav Benda. Připomněl, že oltář byl značně napaden a poškozen hnilobou a dřevomorkou, mnohé jeho části se musely doplnit řezbářsky. Oltář byl opatřen několika vrstvami barev, které nebyly původní. Proto bylo rozhodnuto památkáři z Telče i z Pelhřimova, že se tyto vrstvy sejmou a obnoví se tzv. původní polychromie, která byla na oltáři v 18. století. „Sejmutí vrstev se dělo jak mechanicky tak i chemicky, poškozená místa se tmelila a byla křídována,“ doplnil Jaroslav Benda.  

Slavnosti byl mj. přítomen zástupce úseku památkové péče MěÚ Pelhřimově Mgr. Vladimír Staněk s pracovnicí telčského pracoviště Národního památkového ústavu Mgr. Terezií Vohralíkovou.

Po slavnosti poseděl otec biskup se svým sekretářem, panem farářem Augustínem a restaurátorem Jaroslavem Bendou u paní starostky na obědě.

Miroslav Houška

P. Augustin Ján Grambal
03.09.2015
obrázek k článku: P. Augustin Ján Grambal

Novým správcem naší farnosti je od 1. 9. 2015 P. Mgr. Augustin Ján Grambal, OPraem., který doposavad působil v Novém Rychnově.  

V častrovské farnosti nastala po pěti létech další změna. Post správce farnosti opustil P. Mgr. Edward Maka. Byl přeložen rozhodnutím diecézního biskupa, Mons. Vlastimila Kročila, do Kardašovy Řečice. P. Edward působil v častrovské farnosti od 1. 7. 2010 a pod jeho správu patřily ještě farnosti Počátky a Žirovnice.