Obec Častrov - oficiální web obce

Menu
úvodní strana

Obec Častrov
oficiální web obce


 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font


Leden 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


myslivci

Myslivost v častrovské honitbě
04.04.2013

Myslivost v častrovské honitbě

Myslivost není jenom lov, ale především péče o zvěř a ochrana před nepříznivými vlivy. Jednotlivé druhy zvěře jsou početně normovány podle uživnosti honitby. Možné je odlovit to, co překračuje normovaných stav. V honitbě Častrov je normována zvěř srnčí, zajíc polní a bažant obecný. Ostatní zvěř je lovena jako zvěř nežádoucí z důvodu způsobování škod na lesních porostech a polních kulturách.

V roce 2011 bylo uloveno 15 srnců, 2 srny a 7 srnčat. Ztráty úhynem a dopravou - 4 srnci, 10 srn a 30 srnčat při sklizni pícnin. Černá zvěř není v naší honitbě normována, protože nemáme 1000 ha lesa, což je podmínka zákona k možnosti chovu této zvěře. Odstřelem bylo uloveno 26 ks, z toho 8 lončáků (to je zvěř ve stáří do 24 měsíců) a 20 selat (zvěř do stáří 12 měsíců). Dále byl uloven kolouch jelena lesního, dva roční daňci a jedna danělka. Z mufloní zvěře byl uloven dvouletý beran a jedno muflonče.

Vypustili jsme na rybníky 100 káčat kachny březňačky ve stáří 3 týdnů a uloveno bylo 25 kachen na tahu vč. divokých. Vypuštěná kachňata se stala snadnou kořistí orla mořského, který hnízdí na Hornocerekvicku a výra velkého, který hnízdí v naší honitbě.

Zajíc polní je normován v počtu 140 ks, minimální stav je 100 ks. Při jarním sčítání zvěře je vykázáno 75 zajíců, nenaplňujeme ani minimální stav a proto zajíce nelovíme. Normovaný stav bažanta obecného je 14 ks a ve volné přírodě se skoro nevyskytuje. Další ohroženou zvěří je koroptev polní, čítáme tak 20 – 30 ks v úseku honitby Častrov – Metánov. 

Zvěř škodící myslivosti - liška obecná, uloveno 37 ks, kuna skalní, uloveno 10ks, kuna lesní, uloven 1ks. Dravci se neloví, jsou zákonem chráněni.

 

 

V roce 2012 bylo uloveno 12 srnců, 6 srn a 13 srnčat. Ztráty na srnčatech se pohybují okolo 25 ks. Dospělou zvěř likviduje silniční doprava a volně pobíhající psi na úseku honitby Ctiboř.

Zvěř černá – obdivuhodný výřad 46 ks, z toho 23 lončáků a 23 selat. Na výřadu se podíleli myslivci Ješeta Jiří st. 28 ks, Švácha Karel st. 5 ks, Švácha Karel ml. 5 ks, Provázek Jaroslav 3 ks, Jebavý Jan 2 ks, Ing. Švanda Jiří 1 ks, Marek Milan 1 ks a lovecký host 1 ks.

Z ostatní zvěře spárkaté byl uloven kolouch jelena lesního, jedno muflonče, dvě danělky a jedno danče. Z drobné zvěře, kterou lovíme, je divoká kachna – uloveno 12 ks na tahu.

Zvěř škodící mysliovsti – liška obecná, uloveno 36 ks z toho 10 mláďat vynorováním. Dále bylo uloveno 8 kun skalních.

Poskytnuté údaje jsou souhlasné s údaji, které předkládá myslivecký hospodář státní správě každý rok do 31. března.

Václav Mikolášek

myslivecký hospodář

12.12.2012

Valná hromada honebního společenstva Častrov

12. 12. 2012 magické datum, tento den byl po deseti letech jednacím dnem vlastníků pozemků – členů Honebního společenstva Častrov. 

Předmětem jednání bylo:

1.       zaktualizovat seznam vlastníků pozemků honebních pozemků

2.       schválit a doplnit Stanovy honebního společenstva

3.       zvolit nový honební výbor

4.       dohodnout pronájem honitby za účelem výkonu práva myslivosti za úplatu

Pro vysvětlení uvádím, že se jedná o dva rozdílné právní subjekty – Honební společenstvo Častrov a druhý subjekt Myslivecké sdružení Častrov. Uvedené subjekty jsou řízené zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb. a prováděcími vyhláškami.

V bodě 1. se jednalo o rozsáhlou administrativní činnost a musíme v tomto případě poděkovat vedení ZD Častrov za poskytnutí evidence.

V bodě 2. byly stanovy doplněny o způsob svolávání Valné hromady a to vyvěšením pozvánky na úřední desce v jednotlivých částech obce Častrov, zveřejněním ve zpravodaji a vyhlášením v místním rozhlase.

V bodě 3. byl zvolen nový starosta Vladimír Fojt za odstupujícího Jaroslava Švece, novým místostarosta Ing. Stanislav Hrubý za odstupujícího Václava Mikoláška. Dalšími členy výboru honebního společenstva byli zvoleni Ing. Jan Fuxa, Ing. Miroslav Houška, Jiří Ješeta st., Karel Švácha ml. a Pavel Salava.

V bodě 4. bylo dohodnuto a schváleno pronajmout výkon práva myslivosti na deset let místnímu Mysliveckému sdružení Častrov za 2.678,- Kč ročně.

Přijměte, prosím, tuto zprávu jako informaci o průběhu jednání Valné hromady Honebního společenstva Častrov.

Zaznamenal Václav Mikolášek
Myslivecké sdružení Častrov
01.01.2010

Myslivecké sdružení Častrov

Novodobá historie myslivosti se začala psát od roku 1982, kdy došlo ke sloučení mysliveckých sdružení Častrov, Metánov a Ctiboř. Činnost myslivců neznamená jen vyžití v lovu zvěře, ale představuje myslivce jako člověka společenského a citlivého k přírodě.

http://www.castrov.cz/pages/index.php?pg=fotogal_pol&id_fotogal=94

Členové mysliveckého sdružení uspořádali výstavy mufloních a srnčích trofejí. Z chovatelské oblasti Kamenice nad Lipou bylo vystaveno 200 trofejí v madailových hodnotách. K propagaci obce přispívají i organizované podzimní zkoušky ohařů.