Obec Častrov - oficiální web obce

Menu
úvodní strana

Obec Častrov
oficiální web obce


  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Únor 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          


Sledujte nás na FaceBooku


Sbor dobrovolných hasičů

Hasiči profesionálové     telefon: 150

SDH Častrov

1. starosta SDH Častrov                 Petr   N ě m e c

2. náměstek starosty SDH             František   Č e k a l

3. velitel jednotky SDH                     Karel   Š v á c h a
.
4. zástupce vel. jednotky sboru      Karel   Ž i ž k a
.
.
5. člen výboru - jednatel sboru       Ladislav   K n ě ž í n e k
6. člen výboru - hospodář sboru    Ladislav   K n ě ž í n e k   ml.
7. člen výboru - kronikář sboru       Radek   Š v á c h a
8. člen výboru - strojník sboru         Jan   N á m ě s t e k
9. člen výboru                                   Miroslava Náměstková
.

Námětové hasičské cvičení

Ctiboř, 31.5.2013: Cvičení se konalo za účasti jednotek Sborů dobrovolných hasičů Počátek, Častrova, Ctiboře, Metánova, Veselé a Bělé. Účelem bylo ověřit dopravu vody z rybníku Zemaňák do prostor ke kravínu.

Fotky ze cvičení jsou:

http://www.castrov.cz/pages/index.php?pg=fotogal_pol&id_fotogal=150 

.

Soutěž o pohár starosty SDH Častrov 2013

V sobotu 25. 5. 2013 se na hřišti v Čaastrově soutěžilo v hasičském sportu. Více na fotkách Radka Šváchy:

.

Plán činnosti SDH Častrov na rok 2013                                                        schválen na VVH 7. 12. 2012 
1/ Uspořádání hasičského plesu
2/ Udržování hasičské techniky a pomoc okolním sborům s technikou
3/ Uspořádání III. ročníku soutěže o pohár starosty SDH
4/ Účast na námětovém cvičení a na soutěži pořádané okrskem
5/ Udržování okolí rybníku Zemaňák a chov ryb v něm
6/ Uspořádání výlovu rybníku Zemaňák
7/ Zúčastnění se akcí organizovaných Obecním úřadem
8/ Vést nadále kroniku o činnosti sboru
9/ Udržování okolí rybníku Bejkovna

 

 

V roce 2010 oslavil SDH Častrov 120 let své činnosti 

http://www.castrov.cz/pages/index.php?pg=fotogal_pol&id_fotogal=89

http://www.castrov.cz/pages/index.php?pg=fotogal_pol&id_fotogal=90

 Z historie Sboru dobrovolných hasičů

"Oheň, dobrý služebník, ale zlý pán", od nepaměti ohrožoval a často i ničil těžce získaný majetek, někdy i lidské životy. Ku zdolání tohoto nepřítele sdružovalo se lidstvo ke společné ochraně. Tak vznikají první řády hasičsko- požární, obsahující předpisy jak předejíti požárům a jak je hasiti.
Také v Častrově se našla řada obětavých občanů, kteří v roce 1890 utvořili Hasičský sbor, čítající 34 členů, nejstarší to spolek v Častrově.
Za pomoci státní podpory zakupují hasiči ruční čtyřkolovou stříkačku. Hasičský sbor tehdy vlastnil stříkačky dvě, první byla zakoupena obcí již v roce 1828. Hasičská technika byla uložena ve dřevěné kolně, která stávala u severní části ohradní zdi starého hřbitova (mezi kostelem a čp. 33). Později byla pořízena další stříkačka a další různé nářadí. V roce 1928 byla postavena nová hasičská zbrojnice ve středu obce. Technika rozšířena o první motorovou stříkačku, zakoupenou v roce 1935 za 28 000,- Kč. K zakoupení této stříkačky přispěla nešťastná událost, která zasáhla krutě do života mnoha občanů naší obce.
Dne 26. května 1932, na svátek Božího Těla, o půl šesté odpoledne, vypukl ve zdejší obci, a sice na Moravě, velký požár, který pohltil 19 stavení. Tehdejší kronikář Častrova p. Emanuel Snížek zaspal: "Požár tento se vznítil v domku čp. 55, náležící Josefu Bursíkovi. Ježto domky byly stísněny u sebe a všude dosti dříví a roští a vesměs kryté došky a šindelem, rozmohl se požár v krátké době a zachvátil 19 chalup: čp.55,51,39,46,65,68,66,69,89,90,91,86,37,95,45,93,71,38,36
Ač se sjelo mnoho hasičů, též i s motorovými stříkačkami, přec nebylo možno požár tento zdolati". Škoda byla veliká, odhadnutá na 400 000,- Kč,
ojištěním kryta asi z jedné třetiny. Na výzvu Okresního úřadu v Kamenici nad Lipou obdrželi postižení státní podporu 60 000,- Kč a různé jiné příspěvky a podpory z okolních obcí, které v jejich situaci velmi pomohly. Po ohni započato ihned se stavbou nových domků. By tyto mohly býti rozšířeny, rozhodlo obecní zastupitelstvo některým pohořelým stavěti na jiném místě (čp.93,39,95,55). Občané tímto požárem značně utrpěli, ale část obce zvaná Morava získala na vzhledu.
Že zásahy hasičského sboru byly velice časté a potřebné, svědčí i další požáry zachycené v kronice obce. Častrovští hasiči se podíleli na hašení požáru i v okolních obcích, nejčastěji v Metánově.
Členové hasičského sboru byli aktivní i na úseku kulturním a to hraním divadel a pořádáním plesů, čímž si získávali část prostředků pro svoji činnost, dále zajišťováním různých slavností a pořádáním hasičských soutěží.
V poválečném období byla dále rozšiřována a modernizována požární technika, rozšiřován vozový park. V roce 1967 bylo započato s výstavbou nové požární zbrojnice na místě stodoly, patřící k někdejšímu pivovaru. Stavba prováděná převážně brigádnicky, probíhala velmi rychle a k 50. výročí vzniku našeho státu byla v roce 1968 slavnostně předána do užívání.
V průběhu let je hasičský sbor stále omlazován a díky obětavosti a nadšení těchto lidí, zastávají požárníci jedno z předních míst mezi společenskými organizacemi v naší obci.

SDH Metánov

V Metánově se v pátek 8.1.2010 konala Výroční valná hromada hasičů
Starostou SDH Metánov byl zvolen František Červenka.
Dosavadní starosta Josef Zeman, který byl starostou více jak třicet roků, byl zvolen jednatelem sboru.    

Starosta SDH Metánov                 František    Č e r v e n k a 

 

SDH Pelec

SDH Ctiboř

Připojená fotogalerie: Hasiči - [9 obr.]